szukasz nr archiwalnych?  


nowe teksty:


Beata Maciejewska
Raport o cenzurze

Ewa Mikina
Felieton o niszczonych

Eulalia Domanowska
Demokratyczne skandale

Marek Wołodźko
Cenzura i tabu

Tadeusz Bodio
Polityka jako sztuka bycia wybranym

nie przegap nr30/04
o Warszawie!Monique Roelofs Retoryka a "prawdziwa" polityka...
["Magazyn Sztuki" nr 24/00]

Od: nettime's_disgestive_system <nettime-l@bbs.thing.net>
Do: nettime-l@bbs.thing.net <nettime-l@bbs.thing.net>
Temat: <nettime> Wark i Zizek
Data: 12 lutego 2000 20:18
Tłumaczenie Ewa Mikina

Od: Monique Roelofs <Monique_Roelofs@brown.edu>
Temat: retoryka a "prawdziwa" polityka; Zizek o ideologii


Nie rozumiem opozycji konstruowanej przez McKenzie'ego w jego krytyce tekstu Zizka: retoryka kontra prawdziwa polityka? Retoryczna analiza nie wymaga prawdziwych kompetencji, wiedzy na temat działania ekonomii politycznej? Nie trzeba aż Althusseriańskiego marksisty, by mówić o politycznym wymiarze tego, co jest wymianą retoryczną i o retorycznym wymiarze tego, co jest wymianą polityczną. Pisał już o tych sprawach Kwintylian, pisał Adam Smith, wyjaśniając znaczenie bogactwa narodów. To ostatnie dlatego jest ważne, mówi Smith, bo stanowi odzwierciedlenie chwalebnego porządku moralnego, dobrze zorganizowanego państwa. Ekonomia polityczna i retoryka zawsze były powiązane ze sobą. Ekonomia polityczna "naprawdę działa" poprzez retorykę. Niech wezmą to pod uwagę technicy polityki.
Nie jest wcale łatwo teoretyzować na temat wypowiedzi retorycznych, ponieważ wymaga to uwzględnienia zwrotnego aspektu wymiany politycznej. Wypowiedź retoryczna zakłada wzajemnie oddziaływanie miedzy mówcą, odbiorcą, mową, medium, kontekstem. Trudno zaakceptować ten rodzaj zwrotnego oddziaływania, jako że podważa on pozycję mówcy. Zizek apeluje byśmy się nad tym zastanowili zanim pochopnie ocenimy Haidera.

pozdrawiam!
Monique
------------------------------

 

 

archiwum_index