wybrane z archiwum:

nr 20-21/99Paweł Leszkowicz
Sexy Pollock

Społeczeństwo obywatelskie, fanatyzm i rzeczywistość digitalna
- ze Sławojem Zizkiem rozmawia Geert Lovink

Jekatierina Andriejewa Neoklasyczny Petersburg

Transnationala/Irwin Live - wywiad z grupą IRWIN Mary Jane Jacob

 

 


rszawa

 

 
 
 archiwum nr drukowanych
 Magazyn Sztuki nr 18/1998     nakład wyczerpany  
dostępne teksty:
Jeremy Valentine Współczesna sztuka brytyjska i polityka kulturalna Wielkiej Brytanii pod rządami Nowej Partii Pracy
archiwum tekstów  sieciowych:
teksty on line
 
 
 
 
archiwum_index