wybrane z archiwum:

nr 20-21/99Paweł Leszkowicz
Sexy Pollock

Społeczeństwo obywatelskie, fanatyzm i rzeczywistość digitalna
- ze Sławojem Zizkiem rozmawia Geert Lovink

Jekatierina Andriejewa Neoklasyczny Petersburg

Transnationala/Irwin Live - wywiad z grupą IRWIN Mary Jane Jacob

 

 


rszawa

 

 
 
 archiwum nr drukowanych

 Magazyn Sztuki nr 19/1998
dostępne teksty:
Każdy chłopiec boi się inaczej - z Mirosławem Bałką rozmawia Bożena Czubak
Życie poza życiem - z Mariną Abramović rozmawia Katarzyna Michalak
Tomasz Szkudlarek Miejsce, przemieszczenie, tożsamość
Piotr Piotrowski W stronę nowej geografii artystycznej
 

O numerze:
pierwszy "Magazyn" w powiększonym formacie
i w kolorze.
Format: 20,5 x 26 cm;
str. 110, ilustracje cz.b. i kolorowe;
wszystkie teksty również w wersji angielskiej.

Osią numeru są trzy teksty umieszczone w bloku pod hasłem "Anatomia Europy Wschodniej":

- Tomasza Szkudlarka "Miejsce, przemieszczenie, tożsamość"

- Victora Misiano z Moskwy - "Katastrofa. Fatalne strategie" [niedostępny w sieci]

- Piotra Piotrowskiego "W stronę nowej geografii artystycznej".

Ponadto dwa wywiady z "kluczowymi" artystami regionu - Mirosławem Bałką oraz Mariną Abramovic.

archiwum tekstów  sieciowych:
teksty on line
 
 
 
 
archiwum_index