wybrane z archiwum:

nr 27/01

Lepiej chodzić w pejzażu i oglądać go 1:1, niż malować
Paweł Althamer w rozmowie z Sebastianem Wisłockim

Wyzwalanie przedmiotów z opresji znaczenia
[o jednym z wątków twórczości Jarosława Kozłowskiego]

Paweł Polit

Świat cierpi na brak miłości  -
z Teresą Murak rozmawia Małgorzata Lisiewicz

"Fe jak feminizm"  -
z Anną Baumgart rozmawia Magdalena Ujma

Sexy Pollock
Paweł Leszkowicz

 
 
 archiwum nr drukowanych
 Magazyn Sztuki nr 22/1999    nakład wyczerpany   
dostępne teksty:
Iza Kowalczyk Kozyra czyli problem
Renata Saleci Body art: histeria czy perwersja
Joanna Mytkowska Widziane z okien samochodu. O Leonie Tarasewiczu i jego malarstwie
Slavoj Zizek: Ciągle za mało bomb i za późno...
Dorota Folga-Januszewska POP i indywidualizm graficzny
Paweł Leszkowicz Sztuka a płeć.
Szkic o współczesnej sztuce polskiej
archiwum tekstów  sieciowych:
teksty on line
 
 
archiwum_index