wybrane z archiwum:

nr 20-21/99Paweł Leszkowicz
Sexy Pollock

Społeczeństwo obywatelskie, fanatyzm i rzeczywistość digitalna
- ze Sławojem Zizkiem rozmawia Geert Lovink

Jekatierina Andriejewa Neoklasyczny Petersburg

Transnationala/Irwin Live - wywiad z grupą IRWIN Mary Jane Jacob

 

 

 

 
 
 archiwum nr drukowanych

 Magazyn Sztuki nr 17/1998     nakład wyczerpany  
dostępne teksty:
Wstęp:
Kultura teledysku Jadwiga Mizińska
Cyberspace:
Cyberprzestrzeń [wprowadzenie] Agnieszka Myszala
Komputer czyli wszechświat Frank Davis
Cyberpunk:
Przedmowa do LUSTRZANEK Brus Sterling
Cyberpunk Paweł Frelik
Niestabilność, chaos, fraktale Zofia Kolbuszewska
Mutacje cyberpunka:
Avantpop Andrzej Antoszek
Sytuacjonizm & Neoizm Andrzej Antoszek
Cyborgi:
Manifest cyborga Donna Haravay
Co jedzą cyborgi? Margaret Morse
oprócz tego w zeszycie:
techno
industrial
wirusy
hakerzy
alienacja
najkrótsza recenzja

(...) do momentu wypuszczenia numeru 
z pod tytułem POSTcyberMODERNpunk nie było bodaj w Polsce tak kompletnego, rzetelnego i inteligentnie zestawionego bloku tekstów na temat zjawisk otaczających subkulturę techno i jej sposobu funkcjonowania w medialnej cyber-przestrzeni.
[Witryna Czasopism]archiwum tekstów  sieciowych:
teksty on line
 
 
archiwum_index