Rozmowy

Na fali...

Na spotkanie z Piotrem Śmierzewskim, znanym koszalińskim architektem i pomysłodawcą cyklu  wykładów „Morze Architektury”, umówiłam się w kawiarni. Z zewnątrz dociera dźwięk młota pneumatycznego i koparki. Za oknem remont ulicy Pileckiego, zapewne od dawna wyczekiwany przez rzeszę zmotoryzowanych mieszkańców. Katarzyna Koperkiewicz: Można o Tobie powiedzieć, że jesteś Ojcem Projektu Morze Architektury? Piotr Śmierzewski: Chyba tak można to określić, chociaż wiele o (...)
Czytaj dalej...

O dźwiękach, perkusji i hałasach ziemi

Rozmowa z Krzysztofem Topolskim Ryszard Ziarkiewicz: Krzysztof Topolski vel Arszyn - Arszyn to dawna rosyjska jednostka długości będąca sumą długości łokcia i stopy, wahająca się w granicach 71,11-81,5 cm. W zaborze rosyjskim w latach 1849–1915 urzędowo 1 arszyn = 0,711167 metra, czyli 1 m = 1,406100 arszyna. Składał się z 16 werszków. 3 arszyny tworzyły sążeń. Skąd taki pseudonim artystyczny? Krzysztof Topolski: Zaczerpnięte z literatury. Czytałem wtedy Czechowa, a tam (...)
Czytaj dalej...

Pomiędzy stroną 9 a godziną 11.00 i 5 po szóstej

Marcin Pierzchliński (1987) – po­eta; au­tor ko­la­ży, rysunków i kil­ku re­cen­zji. Pu­bli­ko­wał w „Lam­pie”, „Od­rze”, „Opcjach 1.1”, „bi­BLio­te­ce”, „Ri­cie Baum”, "Helikopterze", Fundacji im. T. Karpowicza i na dwu­ty­go­dnik.com. Fi­na­li­sta dzie­sią­tej edy­cji Po­ło­wu. W du­ecie CFI­SZYN grał na gi­ta­rze ba­ry­to­no­wej. Pro­wa­dzi blog czerwony-jelen.tumblr.com. W tandemie z Łukaszem Waberskim pracuje nad typopoezją (...)
Czytaj dalej...

O Moby Dicku

O Moby Dicku z Krzysztofem M. Bednarskim rozmawia Partycja Sikora i Stach Szabłowski Stach Szabłowski: Czy Moby Dick to jest forma, którą można zamknąć? Czy to jest praca, którą można skończyć? Krzysztof M. Bednarski: Po równo trzydziestu latach zmagania się z Moby Dickiem, mogę powiedzieć - jak Ahab - że ta historia może się zamknąć tylko z końcem mojego życia. Choć też niezupełnie, bo wraz z końcem życia historia się mitologizuje. Na poziomie mitologizacji dochod (...)
Czytaj dalej...

Portrety Warszawskie. Z Buenos Aires przez Pacanów do Klimontowa

Rozmowa Wiktorii Szczupackiej z Jasmine Bakalarz z okazji wystawy Obecność / Brak / Ślady. Współcześni artyści o żydowskiej Warszawie, 11 marca - 25 kwietnia 2016, POLIN, Muzeum Historii Żydów Polskich, Warszawa Wiktoria Szczupacka: Urodziłaś się w Argentynie, wychowałaś i studiowałaś w Kanadzie, teraz mieszkasz i pracujesz z powrotem w Argentynie. Czy to wielonarodowe doświadczenie jest widoczne w twojej twórczości? Co wydarzyło się, kiedy z kanadyjskim wykształceniem pr (...)
Czytaj dalej...

Konceptualizm od siekiery

Z Piotrem Bujakiem rozmawia Joanna Szczepanik * Zawsze jest tak, że jak pracujesz z ruchomym, przetworzonym obrazem, i jedziesz do instytucji, której nie znasz, to trzeba doliczyć jeszcze parę ładnych godzin na dostosowywanie formatów plików, z którymi przyjechałeś, do możliwości ekspozycyjnych instytucji, z którą w danej chwili współpracujesz. A jak oceniasz możliwości ekspozycyjne instytucji, z którą w tej chwili współpracujesz? Rozmawiamy w siedzibie Stowarzyszenia Tw (...)
Czytaj dalej...

Msza suprematystyczna

Marta Lisok: Zatytułowaliście swoją wystawę biblijną sentencją „Niech stanie się światłość”, ale dominantą Waszego projektu „Fiat Lux”* przewrotnie uczyniliście ciemność… Jakub Woynarowski: Zarówno światłość, jak i ciemność oślepia widza. Tego rodzaju doświadczenie ma charakter krańcowy, balansuje na granicy silnego doznania zmysłowego oraz intelektualnego przeczucia nieskończoności. Warto w tym kontekście przywołać pierwszą wystawę, którą przygotowa (...)
Czytaj dalej...

TERRA INC.

Rozmowa Aurelii Nowak z Thomasem van Linge* o jego najnowszej wystawie w Zonie Sztuki Aktualnej (26.02-11.04.2015, Akademia Sztuki w Szczecinie) Aurelia Nowak: Na początku, chciałabym zapytać o Twoje ogólne zainteresowania jako artysty. Czy mógłbyś powiedzieć co wpływa na Ciebie w największym stopniu w trakcie pracy? Thomas van Linge: Wydaje mi się, że większość moich prac podejmuje w jakimś sensie temat relacji między współczesną kulturą a rzeczywistością naturalną. B (...)
Czytaj dalej...

Sposoby użycia kuratora i krytyka

  Z Jarosławem Lubiakiem rozmawia Aleksandra Gieczys-Jurszo Trójstronna relacja artysta – kurator - krytyk to splot bardzo różnych, często wzajemnie sprzecznych, oczekiwań i interesów. Na czym ta relacja polega? Co ich łączy, a co dzieli? Co krytyk daje artyście, a czego dać mu nie może? Już samo sformułowanie, którego Pani użyła relacja artysta ― kurator/krytyk jest bardzo symptomatyczne dla pomieszania, które stało się naszym udziałem. Chodzi mi o drugi człon teg (...)
Czytaj dalej...

Joanna Mytkowska o nowoczenym instytucjonalizmie

  Rolą nowoczesnej instytucji jest rozbrajanie konfliktów Wszystko wskazuje na to, że największym wyzwaniem dla instytucji takiej jak nasza już wkrótce będą wojny kulturowe, które zaczęły dominować w ciągu ostatniego roku w życiu publicznym: palenie „Tęczy” Julity Wójcik w Warszawie, wywołanie fobii wokół tematu gender, awantury o wychowanie seksualne w szkołach, itd. Nie chodzi tylko o to, żeby zajmować w tych sporach słuszną postawę albo chronić instytucję prz (...)
Czytaj dalej...