Archiwum „Tęczy” Julity Wójcik

Autor: Magazyn Sztuki Opublikowano:

tablica historii "Tęczy" na pl. Zbawiciela w W-wie, fragment

Autorka "Tęczy" zaprasza do tworzenia w trakcie wystawy „Późna polskość. Formy narodowej tożsamości po 1989 roku” (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, 31 marca – 6 sierpnia 2017) wspólnego archiwum instalacji.

Archiwum ma być wizualną dokumentacją działań i wydarzeń, kolektywną pamięcią wspólnych i indywidualnych praktyk związanych z „Tęczą”, która stała z przerwami na pl. Zbawiciela w Warszawie w latach 2012-2015.

Przypominamy, że praca powstała w 2010 roku w Domu Pracy Twórczej na Wigrach. W 2011 roku odtworzono ją przed siedzibą Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W 2012 roku stanęła w Warszawie na placu Zbawiciela. Stała się symbolem tolerancji, poszanowania godności ludzkiej i prawa do posiadania własnych przekonań i poglądów. Jednocześnie była obiektem krytyki i aktów wandalizmu środowisk prawicowych i nacjonalistycznych. Wielokrotnie podpalana i odtwarzana ostatecznie zniknęła z placu Zbawiciela 27 sierpnia 2015 roku.

Zaproszenie do zbudowania żywego archiwum „Tęczy” jest skierowane do wszystkich tych, którzy aktywnie uczestniczyli w manifestacjach i rekonstrukcjach dzieła. Na specjalnie do tego celu przygotowanych tablicach z harmonogramem instalacji można będzie umocować zdjęcia, dokumenty i inne pamiątki ilustrujące proces indywidualnego i grupowego kreowania symbolicznego znaczenia „Tęczy”. To zaproszenie do budowania kolektywnej pamięci wydarzeń związanych z dziełem w przestrzeni publicznej. Po zakończeniu wystawy „Archiwum Tęczy” wejdzie w skład kolekcji sztuki Zamku Ujazdowskiego.

https://www.facebook.com/events/1130046767105008/