Teraz rysunek!

Autor: Magazyn Sztuki Opublikowano:

Jarosław Kozłowski, Continuum XXVIII

Dwuletni festiwal rysunku!

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu zaprasza na dwa lata wystaw i dyskusji poświęconych rysunkowi.

TERAZ RYSUNEK to projekt składający się z pokazów, wystaw oraz wykładów skupionych wokół zagadnienia rysunku. Został zainicjowany i zorganizowany przez grupę przyjaciół związanych zawodowo z Katedrą Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. - Celem naszych działań jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie, czym jest rysunek i jaką rolę odgrywa w sztuce współczesnej - wyjaśnia Katarzyna Klich, pomysłodawczyni. W dyskusję na temat rysunku organizatorzy chcą zaangażować nie tylko teoretyków, ale także samych artystów wykorzystujących rysunek w swoich pracach.

Inauguracja przedsięwzięcia miała miejsce w styczniu tego roku. Od tego momentu przez dwa dni w miesiącu można zobaczyć prezentacje prac artystów oraz wysłuchać wykładów poświęconych ich twórczości. Zaproszono 36 twórców, którzy zostali zestawieni w pary na zasadzie podobieństw lub przeciwieństw. W lutym w pierwszych dwóch duetach wystąpili Bogdan Wojtasiak i Andrzej Wielgosz oraz Andrzej Pepłoński i Maciej Szańkowski. Ich prace można było oglądać w Auli UAP-u. W marcu odbył się pokaz Janusza Kałuckiego, Jana Bałdygi i Wojciecha Kozłowskiego. W kwietniu Hanna Łuczak i Koji Kamoji. W maju swoje prace zaprezentuje Jan Berdyszak, a o twórczości Waldemara Masztalerza opowie Adam Nowaczyk.

W całym projekcie zaplanowano pokazy m.in.: Marka Chlandy, Andrzeja Dłużniewskiego, Piotra Kurki, Marcina Berdyszaka, Jarosława Modzelewskiego, Andrzeja Pepłońskiego, Mikołaja Polińskiego, Macieja Szańkowskiego, Jacka Waltosia, Andrzeja Wielgosza.

Zakończenie projektu zaplanowano na grudzień 2014. Wówczas publiczność będzie miała okazję obejrzeć wystawę zbiorową wszystkich uczestników oraz wziąć udział w sympozjum, na którym głos zabiorą krytycy i teoretycy sztuki.

Przez wiele epok rysunek był traktowany jako etap w dochodzeniu do ostatecznej formy dzieła sztuki (rzeźby, obrazu, grafiki). Od drugiej połowy XX wieku zyskuje coraz większe uznanie jako autonomiczna i pełnowartościowa wypowiedź artystyczna. W procesie emancypacji tego medium wielką rolę odegrały zjawiska w sztuce lat 60-tych i 70-tych minionego wieku (m.in. konceptualizm), które pozwoliły spojrzeć na niego z nowej perspektywy i uznać go za odrębny język wypowiedzi artystycznej. Dzisiaj to bardzo bogaty dział sztuk plastycznych.

O tym, że rysunek ma ogromny wpływ na studentów i absolwentów kierunków artystycznych będzie można się przekonać 26 marca. Na wystawie towarzyszącej w Centrum Kultury Zamek swoje prace zaprezentują młodzi twórcy związani z poznańskim uniwersytetem, w tym twórcy projektu TERAZ RYSUNEK: Katarzyna Klich, Diana Fiedler, Paweł Flieger, Ewa Kulesza, Adam Nowaczyk oraz Paweł Polus.

Zobacz także: www.uap.edu.pl