Finaliści 9. Biennale Sztuki Młodych "RYBIE OKO"

Autor: Magazyn Sztuki Opublikowano:

RYBIE OKO 9

W dniach 30 czerwca – 1 lipca 2017 r. odbyło się pierwsze posiedzenie jury Biennale Sztuki Młodych „Rybie Oko 9” w składzie: Sebastian Cichocki, Roman Lewandowski, Adam Mazur i Edyta Wolska. Na konkurs wpłynęło 300 zgłoszeń. Spośród nadesłanych zgłoszeń jury wyłoniło 15-tu finalistów. Są to:

Agnieszka Antkowiak, Martyna Czech, Natalia Dołgowska & Michalina Musielak (kolektyw), Wojciech Gąsiorowski, Ewa Kubiak, Kamil Kukla, Magdalena Lazar, Agnieszka Mastalerz, Tymon Nogalski, Krzysztof Piętka, Jana Shostak, Grzegorz Stefański, Tytus Szabelski, Maciej Szczęśniak & Sara Piotrowska (kolektyw), Katarzyna Szymkiewicz

Spośród zakwalifikowanych do wystawy artystów jury wyłoni laureatów nagród podczas drugiego posiedzenia jury 5 października 2017 r.

Nagrody:

  1. Nagroda Główna Grand Prix wynosi 25.000 zł. Zdobywca nagrody otrzymuje także zaproszenie na miesięczną rezydencję w Centrum Aktywności Twórczej w Ustce. Organizator zapewnia także pokrycie kosztów pobytu i utrzymania oraz indywidualną wystawę w BGSW. Wystawa prac laureata, będąca zwieńczeniem odbytej rezydencji, zostanie zorganizowana w ustalonym terminie i miejscu, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2018 r.
  2. Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego w wysokość 9.000 zł.
  3. Nagroda Prezydenta Miasta Słupska w wysokości 1.000 zł. (za projekt realizacji obiektu w przestrzeni publicznej miasta Słupsk).
  4. Nagroda Burmistrza Miasta Ustka w wysokości 3.000 zł.
  5. Wyróżnienia ( trzy wyróżnienia w wysokości po 1.000 zł ) ufundowane przez sponsorów: Bank Spółdzielczy w Ustce, Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., Wodociągi Słupsk Spółka z o.o.
  6. Nagroda Dyrektora Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w postaci zaproszenia do indywidualnej wystawy w jednym  z trzech salonów wystawienniczych BGSW w roku 2018.